FRI VILJA

"Du har ingen fri vilja."

Ett provocerande påstående, eller hur? Här kommer nästa: "Flera sekunder innan du är medveten om ett val, går det att förutse vilket val du ska göra."

Innan jag såg BBC Horizons dokumentär "The secret you" hade jag aldrig funderat över begreppet "fri vilja" i någon vidare mening. Efter programmet kände jag mig både provocerad och nyfiken på en gång. Samtidigt som det är chockerande nyheter för den oinvigda så är det också fullständigt självklart och naturligt - varför skulle människans fria vilja stå utanför allt annat i vårt deterministiska universum?

I en 5 minuters video ser du när Professor Marcus du Sautoy får nyheterna som skakar hans grundvalar om sig själv.

Hela dokumentären:  https://dai.ly/x1g5u0w


Boken "Labyrint - vägen in" berör frågeställningen om fri vilja, detta evigt omdebatterade ämne som genom ny teknik (fMRT, funktionell magnetresonanstomografi) har fått ett uppsving i debatten igen. Hur fria är vi att välja när det undermedvetna redan har fattat det beslut som det medvetna jaget sedan får information om?

Fysiologen Benjamin Libet demonstrerade i ett kontroversiellt experiment under 1960-talet att aktiviteten i hjärnan kan detekteras 300 millisekunder före en person känner att hen bestämmer sig för ett val. Han lät försökspersoner hålla i en knapp i vardera hand och lät de bestämma fritt att trycka med höger respektive vänster hand. De hade en särskild klocka framför sig som kunde hjälpa dem att urskilja små fraktioner av tid. Det enda de skulle notera var vid vilket klockslag de bestämde sig. Samtidigt satte han elektroder på huvudet och mätte hjärnaktiviteten via EEG.

Med nutida fMRT kan man visa att vissa medvetna val kan predikteras upp till 10 sekunder innan valet blir medvetet hos försökspersonen. Det byggs upp en process som kan mätas. Det innebär att försöksledarna kan avgöra vilket val du ska göra innan du är medveten om det själv. Då blir ju frågan: Hur fria är vi att välja när det undermedvetna redan har fattat det beslut som det medvetna jaget sedan får information om?

Hjärnforskaren, författaren och filosofen Sam Harris berättar här underhållande och fängslande om konceptet fri vilja, och hur känsligt detta ämne är både för religiösa människor, men även för ateister, eftersom fri vilja är starkt förknippat med moral och lag. Videon är 1,5 timme lång, men ta dig tid att se den. Det kommer förändra ditt sätt att se på dig själv och andra människor.