Nicolas karaktär är inspirerad av vad som kom ut av Dunedin-studien, en omfattande långtidsstudie under 40 års tid som täckte in 1000 personer i Nya Zealand och som omfattade människors hälsa, utveckling och beteende. Studien har lett till tusentals publikationer och rapporter och gett upphov till ett antal dokumentärer varav vissa har visats på...

Innan redigeringen av del två i serien, Labyrint - Illumination, hade originaltexten ett berättarperspektiv i åtta kapitel som ströks och ersattes av ett annat. Flera av mina provläsare protesterade i stunden, men den redigerade versionen blev bättre, det blev vi alla ense om. Jag sparade dock berättarperspektivet eftersom det innehåller både en...