JAKE

Den 29-åriga Jake Lanzar har lämnat sitt framgångsrika liv för att ta reda på sanningen om sin far Eric - en stenrik amerikansk matematiker och sedermera affärsman - som försvann spårlöst för tre år sedan. Ordförandeposten i Erics välgörenhetsstiftelse har han lämnat över till en bättre lämpad person för att själv kunna driva sin privatspaning. 

Jakes problem är att han inte litar på andra människor och att han tror att hårt arbete och järnvilja är svaret på alla frågor. Enligt honom kan man lösa allt genom mål, strategi, analys och uthållighet. Han är besviken på alla som är lättjefulla, som ger upp, som inte bryr sig, vilket ofta leder till konflikter med de närstående.

"Numera struntar jag fullkomligt i vad människor tycker om mig och vad jag håller på med. För mig finns inget mer meningsfullt än att ta reda på sanningen. Jag ska hitta honom. Ni kanske inte förstår - jag fostrades till att aldrig ge upp." 

Jake finns inte på sociala medier, han har andra prioriteringar, som han uttryckte det.