Går min egen väg

10.04.2020
Foto: Teresia Bergström
Foto: Teresia Bergström

Efter en lång inre monolog har jag kommit fram till att ge ut den sista delen av Labyrintserien på egen hand utan förlag. Fördelen är att jag kan styra över vilka jag vill jobba med och ha mer inflytande i processen - jag tänker att det blir något nytt och en läroprocess!

Därför känns det så kul att nu kunna berätta att mitt manus har hamnat i händerna på redaktören Alexandra Nedstam och vi ska nu bryta ner och bygga upp det igen innan korrekturläsning sker i juni. Äntligen är processen igång!