Intelligens är förmåga att anpassa sig till förändring.

Nicolas kapitel 5 och 6: Om att anpassa sig till förändring och att hålla hjärtat kallt.