Intelligens är förmåga att anpassa sig till förändring.

26.02.2020

Nicolas kapitel 5 och 6: Om att anpassa sig till förändring och att hålla hjärtat kallt.