Om Dennis och cancer - Nicolas nya kapitel

25.01.2020
Image by Arek Socha from Pixabay.
Image by Arek Socha from Pixabay.

Nicolas karaktär är inspirerad av vad som kom ut av Dunedin-studien, en omfattande långtidsstudie under 40 års tid som täckte in 1000 personer i Nya Zealand och som omfattade människors hälsa, utveckling och beteende. Studien har lett till tusentals publikationer och rapporter och gett upphov till ett antal dokumentärer varav vissa har visats på SVT som "Ditt förutbestämda liv".


I studien kunde forskarna se att våldsamma män hade en kort variant av MAOA-genen vilken reglerar humör, beteende och stresstolerans. Dessa män hade låg frustrationstolerans och blev aggressiva vid minsta provokation. Det räckte dock inte att ha den korta genvarianten för att bli våldsbrottsling - en kort variant finns nämligen hos en tredjedel av den manliga befolkningen. Men när forskarna identifierade att de män med kort genvariant som även hade utsatts för misshandel under uppväxten, visade 85% av denna grupp någon form av antisocialt beteende i vuxen ålder. Därmed kunde forskarna identifiera att en svår uppväxtmiljö i kombination med den specifika korta genen kunde förklara varför vissa blev våldsbrottslingar och andra inte.


Länk till Nicolas kapitel