Efter en lång inre monolog har jag kommit fram till att ge ut den sista delen av Labyrintserien på egen hand utan förlag. Fördelen är att jag kan styra över vilka jag vill jobba med och ha mer inflytande i processen - jag tänker att det blir något nytt och en läroprocess!

Nicolas karaktär är inspirerad av vad som kom ut av Dunedin-studien, en omfattande långtidsstudie under 40 års tid som täckte in 1000 personer i Nya Zealand och som omfattade människors hälsa, utveckling och beteende. Studien har lett till tusentals publikationer och rapporter och gett upphov till ett antal dokumentärer varav vissa har visats på...